Xu web tiktok

270 đ / Xu

Live trọn gói Hà Nội

400.000 đ / Phiên

Live trọn gói Hồ Chí Minh

450.000 đ / Phiên

Live trọn gói Việt Trì

350.000 đ / Phiên

Trợ Livestream

200.000 đ / Phiên

Booking Basic

10.000.000 đ / Hợp đồng

Booking Standard

15.000.000 đ / Hợp đồng

Booking Premium

20.000.000 đ / Hợp đồng

Booking VIP

30.000.000 đ / Hợp đồng

Gỡ vi phạm

1.000.000 đ / Kênh

Lên MALL

2.000.000 đ / Shop

Mở giới hạn ngành hàng

2.000.000 đ / Shop